fbpx
Back to the top

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine

1. Isikuandmete töötleja
1.1 Isikuandmeid töötleb VIIRASTUS OÜ Reg. nr. 14181330; Harjumaa, Tallinn linn, Võistluse tn 1-A10, 10132; Telefon +372 556 524 30.; E-post: info@viirastus.com.
1.2 VIIRASTUS OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS.

2. Töödeldavad isikuandmed
2.1 Ees- ja perekonnanimi;
2.2 Telefoni number;
2.3 E-posti aadress;
2.4 Postiaadress;
2.5 Kaupade ja teenuste maksumus;
2.6 Pangakonto number.

3. Isikuandmete töötlemise eesmärk
3.1 Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
3.2 Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
3.3 Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
3.4 Isikuandmeid nagu e-posti aadress, telefoninumber, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi).
3.5 Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

4. Õiguslik alus
4.1 Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
4.2 Isikuandmete töötlemine toimub seadusest tulenevate kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamiskohustuse täitmiseks ja tarbijavaidluste lahendamine).

5. Vastuvõtjad kellele info edastatakse
5.1 Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
5.2 Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
5.3 Isikuandmed edastatakse teenusepakkuja raamatupidamisteenuse osutajale.
5.4 Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

6. Turvalisus ja andmete ligipääs
6.1 Isikuandmeid hoitakse Viirastus OÜ andmekandjatel ja serveris (mh varundatakse andmeid pilveteenust pakkuvate firmade serverites), mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.
6.2 Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
6.3 Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
6.4 Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
6.5 Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel.
6.6 Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

7. Isikuandmetega tutuvumine ja parandamine
Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel.

8. Isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmine
8.1 Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, on kliendil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.
8.2 Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu ning see ei mõjuta tagasiulatuvalt juba toimunud isikuandmete töötlemise õiguspärasust nõusoleku kehtivuse ajal.

9. Säilitamine
9.1 Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamiskohustuse täitmiseks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
9.2 Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
9.3 Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
9.4 Raamatupidamiskohustuse täitmise tarbeks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

10. Kustutamine
10.1 Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel.
10.2 Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

11. Andmete ülekantavus
E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

12. Otseturustusteated
12.1 E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks ainult juhul, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.
12.2 Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti info@viirastus.com.

13. Vaidluste lahendamine
13.1 Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (VIIRASTUS OÜ Reg. nr. 14181330; Harjumaa, Tallinn linn, Võistluse tn 1-A10, 10132; Telefon +372 556 524 30; Email: info@viirastus.com).
13.2 Vaidluste lahendamiseks on andmesubjektil õigus pöörduda kaebusega riikliku andmekaitse järelevalve teostaja poole, kui andmesubjekt leiab, et temaga seotud isikuandmete töötlemine ei vasta andmekaitseseaduste ja üldiste andmekaitsereeglite sätetele. Eestis on riiklikuks järelevalve teostajaks Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee)